1 » Polityka prywatności2

Producenci

Kontakt

Nasze nowości

Podwieszenie do kojca 100*100 JUNGLE

Podwieszenie do kojca 100*100 JUNGLE39,00 zł brutto31,71 zł netto

BESTWAY 52056 TRAMPOLINA

BESTWAY 52056 TRAMPOLINA158,00 zł brutto128,46 zł netto

Pojazd Jake Rainbow

Pojazd Jake Rainbow169,00 zł brutto137,40 zł netto

BESTWAY 93404 HOTWHEELS DMUCHANY SAMOCHÓD

BESTWAY 93404 HOTWHEELS DMUCHANY SAMOCHÓD109,00 zł brutto88,62 zł netto

BESTWAY 51112 MINI BASENIK TRANSPARENTNY

BESTWAY 51112 MINI BASENIK TRANSPARENTNY14,90 zł brutto12,11 zł netto

BESTWAY 32032 DESKA DO NAUKI PŁYWANIA STEP C

BESTWAY 32032 DESKA DO NAUKI PŁYWANIA STEP C19,90 zł brutto16,18 zł netto

Waluta

Cennik

Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
  • VIGA
  • Kiddieland

Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem b2bpminvestment.pl .

 

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w b2bpminvestment.pl jest:
a. PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K .- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K .
b. Sklep oraz PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep. Poprzez Sklep należy rozumieć Partnera współpracującego z PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. oferującego swoje produkty w sklepie b2bpminvestment.pl .

 

3. W sytuacji określonej w pkt. 2 powyżej, PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów b2bpminvetment.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K.. oraz Sklepu w zakresie b2bpminvestment.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach b2bpminvestment.p (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

5.  Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 6 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt. 5 Regulaminu.

 

6. Klienci mogą przeglądać b2bpminvestment.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w b2bpminvestment.p oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. oraz Sklep i za zgodą Klientów.

 

9. W przypadku uzyskania przez PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z b2bpminvestment.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

10. W celu realizacji zamówień złożonych w sklepie b2bpminvestment.pl dane personalne Klientów
są przetwarzane przez spółkę PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K 

  

11. PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. lub Sklep danych osobowych innemu niż PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. lub Sklep administratorowi danych.

 

12. PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K.  oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. 27 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. lub Sklepu lub też gdy PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w b2bpminvestment.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

13. Dodatkowo, okazjonalnie, PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty b2bpminvestment.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

14. PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

15. PM INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP.K. stosuje pliki “Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy “Cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z b2bpminvestment.pl l. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “Cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z b2bpminvestment.pl , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie w zakładce Informacja o cookies.

 


Przejdź do strony głównej